Tomter

Tomter

Her ser du en oversikt over de aktuelle tomtene i område 1 .
Grønne er ledige , gule tomter er reservert og røde tomter er solgt