Om prosjektet

decorative

Om prosjektet

Grenlands nye næringspark

Lønnebakke Næringspark er regulert med 930 000 m2. Utbygging vil skje i to faser. Område 1 er på ca 200 000 m2  langs E18 med meget stort potensiale. 

Lønnebakke Næringspark AS skal utvikle næringseiendom på et stort tomteområde rett øst for Langangen i Porsgrunn kommune. Dette er et attraktivt område langs E18 som er regulert næringsareal og herfra er det korte avstander både til Grenland, Larvik og Sandefjord. Av- og påkjøring til tomteområdet er allerede etablert med nytt kryss fra E-18, og snart legges 10 næringstomter ut for salg I område 1. Disse tomtene er meget godt egnet for arealkrevende virksomheter som ønsker god profilering. Lønnebakke Næringspark vil både selge tomter, men også tilby ferdig bygg for utleie.

Tomtene 1 – 6: Ypperlige tomter for arealkrevende virksomhet

Dette er store og romslige tomter som egner seg svært godt for arealkrevende virksomhet som eksempelvis lager, logistikk og produksjonsvirksomhet. 

Tomtene 6 – 10: Øremerkede tomter for veiservice, storhandel, hotell/motell og servering

Disse tomtene er øremerket virksomhet innenfor service og servering. Bensinstasjon, ladestasjon og restaurant er noe av det disse tomtene kan fylles med. Tomtene har god beliggenhet med tanke på adkomst, og profilering.

Utbygging delt i to faser:

Det planlegges utbygging av i to etapper, hvor første etappe er på 200 000 kvadratmeter og andre etapper er på 730 000 kvadratmeter.

Et prosjekt med solid eierstruktur

Det er Hegh Eiendom som er hovedaksjonær i Lønnebakke Næringspark. Hegh Eiendom eies 50 – 50 av GHG Eiendom AS og Hæhre Entreprenør AS.  

Daglig leder for utbyggingen av Lønnebakke Næringspark er Terje Rønning. Han er leid inn i prosjektet fra Øst Plan AS og ivaretar Lønnebakke Næringspark som byggherre.